Reglement Movere

Regels voor de leden


 1. Kom op tijd naar de les.

 2. Turnen doe je niet alleen, dus help elkaar. Dit geldt ook voor het opzetten en opruimen van de toestellen na de les.

 3. De prestatie is niet het belangrijkste, maar het plezier in het turnen staat voorop.

 4. Ga niet pesten of klieren. Mocht het uit de hand lopen dan kun je geschorst worden.

 5. Volg de aanwijzingen van de leiding en ga niet op eigen houtje dingen doen. Een ongeluk is zo gebeurd.

 6. Laat sieraden en waardevolle spullen thuis. Het bestuur is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen.

Regels voor de ouders


 1. Er wordt 10 maanden per jaar geturnd. Deze 10 maanden zijn verdeeld in 2 perioden: van 1 september tot 1 februari en van 1 februari tot 1 juli.

 2. Voor elke periode ontvangt U een nota voor de betaling van de contributie. De contributie bedraagt voor dit seizoen € 47,50 per kind. Zijn er 2 kinderen lid dan krijgt U een korting van € 5,00, bij 3 of meer kinderen krijgt U een korting van € 7,50.

 3. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden via infomovere@gmail.com . Uiterlijk 1 maand voor het einde van de periode, dus vóór 1 januari en vóór 1 augustus.

 4. Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens een periode wordt geen contributie terug betaald. De turnvereniging heeft te maken met vaste kosten zoals zaalhuur, verzekering en turnleiding.

 5. Als Uw kind langdurig ziek is kan er, in overleg met het bestuur, besloten worden tot gedeeltelijke ontheffing van de contributie.

 6. Er wordt tijdens de schoolvakanties van de Mariaschool in Boven-Leeuwen niet geturnd.

 7. Meisjes turnen in een bij de vereniging gekocht turnpakje. Jongens in zwart shirt en sportbroek (zelf aanschaffen).

 8. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur !!!!!

Turnkleding (verplicht)
Pakje en broekje met haarwokkel

€47,50

Pakje en broekje met haarband

€49,50

Los broekje

€15,00

Los pakje

€30,00

Haarwokkel

€ 2,50

Haarband

€ 4,50

Als Uw kind stopt met turnen kunt U het pakje houden of zelf doorverkopen. De pakjes zijn inclusief haarwokkel of haarband omdat er niet met losse (lange) haren geturnd mag worden. Dit i.v.m. de veiligheid! Hebt U nog vragen over de turnpakjes neem dan contact op met het bestuur. Dit kan via infomovere@gmail.com