Regels

Regelement Movere

 

Regels voor de leden

 

 1. Kom op tijd naar de les.
 2. Turnen doe je niet alleen, dus help elkaar. Dit geldt ook voor het opzetten en opruimen van de toestellen na de les.
 3. De prestatie is niet het belangrijkste, maar het plezier in het turnen staat voorop.
 4. Ga niet pesten of klieren. Mocht het uit de hand lopen dan kun je geschorst worden.
 5. Volg de aanwijzingen van de leiding en ga niet op eigen houtje dingen doen. Een ongeluk is zo gebeurd.
 6. Laat sieraden en waardevolle spullen thuis. Het bestuur is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen.

 

Regels voor de ouders

 

 1. Er wordt 10 maanden per jaar geturnd. Deze 10 maanden zijn verdeeld in 2 perioden: van 1 september tot 1 februari en van 1 februari tot 1 juli.
 2. Voor elke periode ontvangt U een nota voor de betaling van de contributie.
 3. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden via infomovere@gmail.com . Uiterlijk 1 maand voor het einde van de periode, dus vóór 1 januari en vóór 1 augustus.
 4. Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens een periode wordt geen contributie terug betaald. De turnvereniging heeft te maken met vaste kosten zoals zaalhuur, verzekering en turnleiding.
 5. Als Uw kind langdurig ziek is kan er, in overleg met het bestuur, besloten worden tot gedeeltelijke ontheffing van de contributie.
 6. Er wordt tijdens de schoolvakanties van de Mariaschool in Boven-Leeuwen niet geturnd. De 18+ groep gaat vakanties wel door. Uitgezonderd de kerstvakantie en bouwvak-vakantie
 7. Meisjes in shirt en sportbroek of turnpakje. Jongens in shirt en sportbroek. Schoeisel: sportschoentjes met witte zool.
 8. Bij kinderen met luier graag een begeleider in de buurt het sportuurtje.
 9. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur !!!!!